Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV

This page is also available in

Plenárne zhromaždenie EHSV prijalo 28. januára 2021 revidovaný rokovací poriadok a etický kódex členov EHSV. Nové predpisy nadobudli účinnosť 10. februára 2021. Ďalšie informácie.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC