Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV

This page is also available in

Plenárne zhromaždenie EHSV prijalo 28. januára 2021 revidovaný rokovací poriadok a etický kódex členov EHSV. Nové predpisy nadobudli účinnosť 10. februára 2021. Ďalšie informácie.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC