Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV

This page is also available in

Plenárne zhromaždenie EHSV prijalo 28. januára 2021 revidovaný rokovací poriadok a etický kódex členov EHSV. Nové predpisy nadobudli účinnosť 10. februára 2021. Ďalšie informácie.

Downloads

Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV (január 2021)

PREHĽAD: Hlavné zmeny zavedené v rámci revízie etického kódexu

Implementing provisions of the rules of procedure (February 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC