Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV

This page is also available in

Plenárne zhromaždenie EHSV prijalo 24. marca 2022 revidovaný rokovací poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2022.

Plenárne zhromaždenie EHSV prijalo 28. januára 2021 revidovaný etický kódex členov EHSV, ktorý nadobudol účinnosť 10. februára 2021. [Tlačová správa]

Brožúra s názvom Úcta a dôstojnosť v EHSV poskytuje praktické usmernenia v súvislosti s tým, čo znamená úctivé a etické správanie v EHSV, ako sa vyhnúť obťažovaniu a na koho sa v prípade potreby obrátiť (vrátane etického výboru).

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC

See also