Program podujatí

EHSV usporadúva deväť plenárnych zasadnutí ročne. Plenárne zhromaždenie prijíma jednoduchou väčšinou hlasov stanoviská, ktoré pripravili študijné skupiny a odhlasovali príslušné sekcie/CCMI. Výbor tiež organizuje množstvo konferencií, verejných vypočutí a diskusií na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú jeho práce.

Okrem toho EHSV organizuje kultúrne podujatia v súlade s európskym politickým programom, ako napríklad predsedníctva Rady EÚ, európske a medzinárodné roky či iné hlavné témy, ktorými sa zaoberá.

Naše podujatia