SPOTREBITELIA

This page is also available in

Vďaka jednotnému trhu môžu dnes spotrebitelia a podniky v EÚ nakupovať a predávať tovar a služby bez ohľadu na hranice štátov, tak na internete, ako aj mimo neho. Vyžaduje si to však dôveru v trh, cielené právne predpisy a ich účinné presadzovanie.

EHSV sa zasadzuje za to, aby sa spotrebiteľom zabezpečili práva a ochrana, ktoré potrebujú. Takisto sa usilujeme odhaľovať a odstraňovať nekalé a nezákonné obchodné praktiky. Navyše propagujeme udržateľné spôsoby spotreby a výroby.

Naším každoročným hlavným podujatím je Európsky deň spotrebiteľov, ktorý sa koná od roku 1999 ako najdôležitejšie fórum, kde môžu spotrebitelia ovplyvniť európsku diskusiu.