Kategória „MSP, remeselná výroba a rodinné podniky“

This page is also available in

Kategória „Malé a stredné podniky (MSP), remeselná výroba a rodinné podniky“ je v súčasnosti zložená z členov výboru zo skupiny Zamestnávatelia a zo skupiny Iné záujmy.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Zamestnávatelia.

Priority:

Hlavným cieľom tejto kategórie je sledovať všetky aspekty spojené s politikou pre MSP s osobitným dôrazom na špecifické potreby remeselnej výroby a rodinných podnikov. Chceme sa zamerať na týchto dôležitých hospodárskych a spoločenských aktérov.

Počas uplynulých desiatich rokov MSP pomáhali zachovať investície a súčasne sa usilovali udržať mieru zamestnanosti a, často s veľkými ťažkosťami, prekonať finančné prekážky v dôsledku obmedzeného trhu s úvermi a nekalých praktík neskorých platieb.

MSP však i naďalej zostávajú skutočným pilierom európskeho hospodárstva. V uplynulých rokoch museli čeliť hospodárskym a priemyselným zmenám. V blízkej budúcnosti budú musieť prekonať mnoho výziev. Inovácia a digitalizácia, odborné zručnosti a ľahší prístup na finančné trhy sú nevyhnutnosťou. Treba obmedziť nadmernú reguláciu a výrazne znížiť administratívnu záťaž.

Zastaraná definícia MSP sa musí aktualizovať, aby odrážala súčasnú rôznorodosť tohto typu podnikov.

Pozornosť by sa mala sústrediť aj na problematický pojem „remeselná výroba“. Remeselné podniky treba vnímať ako podniky, ktorých hodnota spočíva v tradičnom spôsobe výroby. Preto by (právne) označenie daného podniku za remeselný nemalo závisieť od jeho veľkosti.