You are here

EESC Info

Displaying 1 - 10 of 37

Pages

máj 2019

V tomto čísle:

 • „Treba ešte vynaložiť veľké úsilie na to, aby občania so zdravotným postihnutím v Európe schopní voliť“ – interview s Krzysztofom Paterom, členom EHSV
 • Na plenárnom zasadnutí EHSV sa zúčastnia propagátori európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“
 • EHSV podporuje akčný plán EÚ v oblasti dezinformácií
apríl 2019
 •  Mladí Európania chcú, aby vzdelávanie a sociálne médiá posilnili demokraciu a účasť občanov v EÚ
 • Podujatie Vaša Európa, váš názor je podľa jeho iniciátorky po desiatich rokoch dôležitejšie než kedykoľvek predtým
 • YEYS očami bývalých účastníkov: zážitok, ktorý ťa zmení
 • História YEYS v digitálnej podobe
marec 2019

V tomto čísle:

 • Aktivistka Greta Thunberg v EHSV: Bojujeme za budúcnosť každého z nás
 • EHSV hlasuje za dôstojný minimálny príjem podporovaný EÚ
 • Komisár Hogan v EHSV: Rozhodnutie o rozpočte pre SPP je teraz na spoluzákonodarcoch
február 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier v EHSV: „Najhoršie pre Európu je mlčať“
 • Brexit bez dohody ohrozuje životaschopnosť aeronautiky a chemického priemyslu
 • EHSV vyzýva na právne uznanie filantropických aktivít v EÚ
 • Občianska spoločnosť chce bližšie sledovať dohody EÚ o voľnom obchode
január 2019
 • „Minulosť je dobrý učiteľ, musíme však napredovať“;
 • Bez migrantov je európsky hospodársky a sociálny model ohrozený, tvrdí EHSV;
 • Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ sa musí stať prioritou;
 • Rumunské predsedníctvo Rady EÚ – nový začiatok pre európsky projekt.
január 2019
 • Tastes of Danube – lámaním chleba lámeme bariéry
 • Ženy, ktoré letia s labuťami – organizácia SWANS
 • Aria Nuova: kultúrne dedičstvo v službách sociálneho začlenenia
 • Balkans Beyond Borders: tvorivá sila mladých ľudí môže pomôcť zahojiť vojnové rany
 • Safe Passage: udržať nažive kultúru ľudských práv
november 2018
 • Člen Komisie Stylianides: rescEU je len prvou etapou zlepšovania mechanizmu civilnej ochrany
 • EHSV chce, aby bola občianska spoločnosť viac zapojená do vonkajšej činnosti EÚ
 • 40 % z rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na boj proti zmene klímy
 • Silná, plne financovaná SPP je nevyhnutnosťou
október 2018
 • Projekty z 27 krajín, ktoré sa usilujú o Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018;
 • EHSV sa zasadzuje za ambiciózny rozpočet EÚ najmenej 1,3 % HND;
 • Odstránením rodových rozdielov v digitálnej oblasti by sa európsky HDP zvýšil o 16 miliárd EUR;
 • Predpisy týkajúce sa spotrebiteľov by ich mali chrániť, a zároveň pomáhať obchodníkom, aby sa vyrovnali s ťažkosťami, ktoré prináša prudký rozmach elektronického obchodu v Európe;
 • Treba zakázať všetky nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci a chrániť všetkých aktérov.
august 2018
 • Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018: možnosť podávať prihlášky celé leto
 • Energetická transformácia: možný prínos pre regionálne hospodárstva Európy
 • Európa musí viac chrániť ženy so zdravotným postihnutím
 • Už žiadna ďalšia privatizácia vody, vyzýva EHSV
júl 2018
 • EHSV chce pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku podniknúť rozhodné a vizionárske kroky pre lepšiu Európu
 • „Priame platby sa smú vyplácať výlučne aktívnym poľnohospodárom,“ tvrdí EHSV a žiada osobitnú podporu mladých poľnohospodárov.
 • Európska únia nesmie pri rozvoji umelej inteligencie zabudnúť na svoje hodnoty, pripomínajú tvorcovia politík EÚ.
 • 27 recyklovaných fliaš na výrobu jedného trička
 • Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018 na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe

Pages