EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 53
november 2020

V tomto čísle:

 • Christa Schweng z Rakúska zvolená do čela EHSV
 • Christa Schweng: „Občianska spoločnosť musí mať tiež slovo, ak chceme vytvoriť lepšiu Európu.“
 • Cillian Lohan: „Potrebujeme vedenie, ktorému môžeme dôverovať.“
 • Giulia Barbucci: „Je nevyhnutné zachovať zdravé a transparentné rozpočtové riadenie.“
 • Rekordný počet nových členiek a členov EHSV
október 2020

V tomto čísle:

 • Začína sa nové funkčné obdobie EHSV, nových je vyše 40 % členov a členiek
 • Po demonštráciách mladých ľudí za ochranu klímy je čas prizvať ich k rokovaciemu stolu
 • EHSV sa vyjadruje k potrebe európskeho nástroja minimálneho príjmu
 • Pre európsky cestovný ruch je COVID-19 časovanou bombou
september 2020
 • Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť musí zastaviť negatívny dosah krízy COVID-19 na ženy
 • Umelá inteligencia: Právne predpisy EÚ by mali stanoviť bezpečné hranice pre vysokorizikové aplikácie
 • Globálne otepľovanie: EHSV žiada nové daňové opatrenia na zníženie emisií CO2
 • Koronavírusová kríza: podľa EHSV by podniky v EÚ mali prehodnotiť svoje podnikateľské modely
júl 2020
 • Perspektíva miestnej úrovne – 8. diel: Keď sa zrúti svet práce
 • „Nakresli mi...“ – séria článkov
 • EHSV udelí Cenu za občiansku solidaritu projektom zameraným na boj proti koronavírusu v každom členskom štáte a v Spojenom kráľovstve
 • Nemecko preberá predsedníctvo Rady EÚ – očakávania sú veľké
jún 2020
 • Michel Barnier: „Je pre nás neakceptovateľné, že si Spojené kráľovstvo chce vybrať z nášho jednotného trhu len to najvýhodnejšie“
 • Návrhy EHSV na obnovu a reštrukturalizáciu po pandémii COVID-19: smerovanie k novému modelu spoločnosti
 • „Nemôžem dýchať“. Pocta EHSV Georgeovi Floydovi
 • Investičný plán musí napĺňať ambície zelenej dohody
máj 2020

V tomto vydaní:

 • EHSV po prvýkrát oslavuje Deň Európy online
 • Webináre EHSV o koronavíruse: EÚ a Afrika – spoločne v boji proti pandémii COVID-19
 • Na celoživotné vzdelávanie sa musí vyčleniť viac verejných finančných prostriedkov
 • EHSV žiada, aby sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 upravili usmernenia pre politiky zamestnanosti na rok 2020.
apríl 2020
 • Teraz alebo nikdy je čas ukázať, že sme Únia. Vyhlásenie EHSV k epidémii COVID-19
 • Reakcia na koronavírus: návrh Komisie na využitie Fondu solidarity EÚ nepostačuje
 • Reakcia na koronavírus: EHSV žiada rozsiahlejší európsky investičný plán
 • Letectvo: EHSV podporuje dočasné pozastavenie uplatňovania pravidiel EÚ o prideľovaní prevádzkových intervalov na letiskách
marec 2020
 • Deň európskej iniciatívy občanov 2020: aktivisti žiadajú „zmysluplné“ zapojenie verejnosti do Konferencie o budúcnosti Európy
 • Európsky parlament musí trvať na silnom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027
 • Stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na nasledujúce desaťročie: EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní progresívnych politík
 • Cieľom európskej Iniciatívy občanov „Eat ORIGINal!“ je odhaliť pôvod potravín
február 2020
 • Brexit: EHSV vzdal poctu odchádzajúcim britským členom: „Nelúčime sa navždy, priatelia!“
 • Skoncovať s klietkovým chovom
 • Podporujeme priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ
 • Zelená budúcnosť: Európa musí ukázať cestu a byť príkladom
január 2020

V tomto čísle:

 • Čo sa skrýva za menom: boj proti rodovým rozdielom prostredníctvom toponymie
 • „Domáce násilie je spoločenský problém, nie súkromná záležitosť,“ tvrdí združenie NAIA
 • #mimmitkoodaa: infiltrácia do silne rodovo segregovaného odvetvia IT
 • Organizácia The Brussels Binder mení podobu panelových diskusií v Bruseli

Pages