EESC Info

  • Danuta Hübner: každý hlas je dôležitý
  • Odovzdajte svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2024: EHSV vyzýva Európanov, aby hlasovali za zjednotenú a demokratickú Európu
  • Régis Genté: Dezinformácie sú účinné proti zraniteľnému cieľu
  • Kríza bývania – EHSV vyzýva EÚ, aby konala
  • Týždeň občianskej spoločnosti: európska občianska spoločnosť stanovuje program pre budúcich lídrov EÚ
  • Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť v oblasti duševného zdravia získala írska organizácia Third Age
  • Christian Moos: Balík opatrení v oblasti obrany demokracie: Komisia by mala smernicu stiahnuť
  • Bruno Kaufmann: Prečo je európska iniciatíva občanov oveľa dôležitejšia, než si myslíme
 • V tomto vydaní:

  • V dňoch 4. – 7. marca nás čaká Týždeň občianskej spoločnosti #CivSocWeek
  • Emilie Prouzet: Dlhodobá konkurencieschopnosť, faktory a aktéri mapovania s cieľom vytýčiť ďalší postup
  • Ana Gomes: Vzostup krajnej pravice v Európe – príčiny a potrebné nápravné opatrenia
  • Ukrajina po dvoch rokoch
 • V tomto vydaní:

  • Spomienka na Jacqua Delorsa, bývalého predsedu Európskej komisie, ktoré mu vzdali poctu Sebastien Maillard, riaditeľa Inštitútu Jacqua Delorsa, a Lorenzo Consoli, korešpondent EÚ
  • COP28: občianska spoločnosť požaduje početnejšie opatrenia na záchranu klímy
  • Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím: o krok bližšie k dosiahnutiu voľného pohybu osôb so zdravotným postihnutím v EÚ
  • EHSV žiada, aby sa zintenzívnilo politické úsilie na odstránenie bezdomovectva
 • V tomto vydaní:

  • Willem Vriesendorp: „COP 28: Nastal čas konať“
  • Seminár na tému Prepájanie EÚ 2023: Dezinformácie a nedostatok záujmu sú hlavnými dôvodmi nízkej účasti voličov na voľbách do Európskeho parlamentu
  • Robert Sermek: Prečo by ste sa mali zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024
 • V tomto vydaní:

  • EHSV oslavuje úspech iniciatívy občanov Fur Free Europe (Európa bez kožušín)
  • Víťazi ekologických ocenení EÚ za rok 2023 sú z Írska, Nemecka a Rakúska
  • Ewa Ewart: „Musíme spojiť svoje sily, aby sme ochránili náš najcennejší zdroj: životodarnú a čistú pitnú vodu“
  • Maria Nikolopoulou: Žiadame zastrešujúcu stratégiu na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja
 • V tomto vydaní:

  • Zastavme diskrimináciu na základe veku: EHSV naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby vypracovali novú stratégiu pre starších ľudí
  • EHSV prichádza s prvými konkrétnymi návrhmi na modrú dohodu a problematiku vody zaraďuje do programu EÚ
  • Ekologické ocenenia EÚ za rok 2023: EHSV oznámil finalistov
  • Reklama prostredníctvom influencerov: EHSV navrhuje vytvoriť reguláciu EÚ, ktorá by stanovila hranice
  • Reforma trhu s elektrinou – EHSV navrhuje zriadiť „energetickú agentúru“ na nákup a predaj energie
  • EÚ by mala zakázať neopraviteľné výrobky
  • EHSV navrhuje zriadiť Európsku radu pre potravinovú politiku
  • Mladí ľudia: diskriminovaní výlučne z dôvodu veku
  • Boško Savković: Nie som Che Guevara, som len jedným z občanov, ktorí žiadajú, aby ich krajina bola bezpečná
  • Pietro De Lotto: EÚ čelí výzvam v spojitosti s vodou a potrebuje modrú dohodu
 • V tomto vydaní:

  • EHSV požaduje právne predpisy EÚ o predchádzaní psychosociálnym rizikám súvisiacim s prácou
  • Thierry Libaert: Za skutočné európske právo na opravu
  • Oleksandra Matvijčuk: S Ukrajinou bude NATO silnejšie
  • Jan Dirx: Reforma trhu s elektrickou energiou
 • V tomto vydaní:

  • Program nového predsedu EHSV povedie demokracia
  • Novým podpredsedom EHSV pre komunikáciu je rumunský člen Aurel Laurenţiu Plosceanu
  • Poliak Krzysztof Pater je novým podpredsedom EHSV pre rozpočet
  • Kto je kto: nové vedenie EHSV