EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 56
február 2021
 • Nastal čas dať pojmu „komunita“ nový význam
 • EÚ bude pozorne sledovať uplatňovanie dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
 • Z plenárneho zasadnutia EHSV: Chudoba v EÚ by sa do roku 2030 mohla znížiť o polovicu
 • Nový pakt o migrácii: „Pozor na detaily“
január 2021

V tomto čísle:

 • EHSV privítal významnú írsku aktivistku za práva osôb so zdravotným postihnutím Sinéad Burke
 • EHSV s uspokojením konštatuje, že v rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 boli zohľadnené názory občianskej spoločnosti
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: je načase, aby naša demokracia dobehla technologický vývoj
 • Nový pakt EÚ o migrácii a azyle: premárnená príležitosť na potrebný nový začiatok
december 2020
 • Európska platforma pre obehové hospodárstvo vstupuje do druhého funkčného obdobia s ambíciou zaradiť vyššiu rýchlosť
 • EHSV sa zameriava na nedostatky v oblasti integrácie migrantiek a detí migrantov
 • Prosperujúca, inkluzívna a udržateľná Európa stredobodom programu novej predsedníčky EHSV
 • Finančné prostriedky na obnovu a rozpočet nemožno zadržiavať!
november 2020

V tomto čísle:

 • Christa Schweng z Rakúska zvolená do čela EHSV
 • Christa Schweng: „Občianska spoločnosť musí mať tiež slovo, ak chceme vytvoriť lepšiu Európu.“
 • Cillian Lohan: „Potrebujeme vedenie, ktorému môžeme dôverovať.“
 • Giulia Barbucci: „Je nevyhnutné zachovať zdravé a transparentné rozpočtové riadenie.“
 • Rekordný počet nových členiek a členov EHSV
október 2020

V tomto čísle:

 • Začína sa nové funkčné obdobie EHSV, nových je vyše 40 % členov a členiek
 • Po demonštráciách mladých ľudí za ochranu klímy je čas prizvať ich k rokovaciemu stolu
 • EHSV sa vyjadruje k potrebe európskeho nástroja minimálneho príjmu
 • Pre európsky cestovný ruch je COVID-19 časovanou bombou
september 2020
 • Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť musí zastaviť negatívny dosah krízy COVID-19 na ženy
 • Umelá inteligencia: Právne predpisy EÚ by mali stanoviť bezpečné hranice pre vysokorizikové aplikácie
 • Globálne otepľovanie: EHSV žiada nové daňové opatrenia na zníženie emisií CO2
 • Koronavírusová kríza: podľa EHSV by podniky v EÚ mali prehodnotiť svoje podnikateľské modely
júl 2020
 • Perspektíva miestnej úrovne – 8. diel: Keď sa zrúti svet práce
 • „Nakresli mi...“ – séria článkov
 • EHSV udelí Cenu za občiansku solidaritu projektom zameraným na boj proti koronavírusu v každom členskom štáte a v Spojenom kráľovstve
 • Nemecko preberá predsedníctvo Rady EÚ – očakávania sú veľké
jún 2020
 • Michel Barnier: „Je pre nás neakceptovateľné, že si Spojené kráľovstvo chce vybrať z nášho jednotného trhu len to najvýhodnejšie“
 • Návrhy EHSV na obnovu a reštrukturalizáciu po pandémii COVID-19: smerovanie k novému modelu spoločnosti
 • „Nemôžem dýchať“. Pocta EHSV Georgeovi Floydovi
 • Investičný plán musí napĺňať ambície zelenej dohody
máj 2020

V tomto vydaní:

 • EHSV po prvýkrát oslavuje Deň Európy online
 • Webináre EHSV o koronavíruse: EÚ a Afrika – spoločne v boji proti pandémii COVID-19
 • Na celoživotné vzdelávanie sa musí vyčleniť viac verejných finančných prostriedkov
 • EHSV žiada, aby sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 upravili usmernenia pre politiky zamestnanosti na rok 2020.
apríl 2020
 • Teraz alebo nikdy je čas ukázať, že sme Únia. Vyhlásenie EHSV k epidémii COVID-19
 • Reakcia na koronavírus: návrh Komisie na využitie Fondu solidarity EÚ nepostačuje
 • Reakcia na koronavírus: EHSV žiada rozsiahlejší európsky investičný plán
 • Letectvo: EHSV podporuje dočasné pozastavenie uplatňovania pravidiel EÚ o prideľovaní prevádzkových intervalov na letiskách

Pages