The European Economic and Social Committee (EESC) is the voice of organised civil society in Europe.

It represents employers, workers and civil society organisations. The expertise of its 329 members helps optimise the quality of EU policies and legislation.

OPINIONS IN THE SPOTLIGHT

PLENARY SESSIONS

Current plenary session

Previous plenary session

GROUPS

EESC Members work in 3 groups representing Employers (Group I),
Workers (Group II) and Civil Society Organisations (Group III).

SECTIONS

The EESC has six specialised sections and a Consultative Commission on Industrial Change. More about the sections and the CCMI

ACCESS EESC DOCUMENTS

EESC INFO NEWSLETTER

 • V tomto vydaní:

  • V dňoch 4. – 7. marca nás čaká Týždeň občianskej spoločnosti #CivSocWeek
  • Emilie Prouzet: Dlhodobá konkurencieschopnosť, faktory a aktéri mapovania s cieľom vytýčiť ďalší postup
  • Ana Gomes: Vzostup krajnej pravice v Európe – príčiny a potrebné nápravné opatrenia
  • Ukrajina po dvoch rokoch
 • V tomto vydaní:

  • Spomienka na Jacqua Delorsa, bývalého predsedu Európskej komisie, ktoré mu vzdali poctu Sebastien Maillard, riaditeľa Inštitútu Jacqua Delorsa, a Lorenzo Consoli, korešpondent EÚ
  • COP28: občianska spoločnosť požaduje početnejšie opatrenia na záchranu klímy
  • Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím: o krok bližšie k dosiahnutiu voľného pohybu osôb so zdravotným postihnutím v EÚ
  • EHSV žiada, aby sa zintenzívnilo politické úsilie na odstránenie bezdomovectva