Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u.

Dnia 24 marca 2022 r. Zgromadzenie Plenarne EKES-u przyjęło zmieniony regulamin wewnętrzny, który wszedł w życie 1 czerwca 2022 r. W dniu 28 stycznia 2021 r.

Zgromadzenie Plenarne EKES-u przyjęło zmieniony kodeks postępowania członków EKES-u, który zaczął obowiązywać 10 lutego 2021 r. [Komunikat prasowy].

Broszura pt. „Szacunek i godność w EKES-ie” zawiera praktyczny przewodnik po zasadach szacunku i etycznego zachowania w EKES-ie. Informuje też, jak unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do nękania, i z kim, oprócz Komisji Etyki, można się w razie potrzeby skontaktować.

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC