Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u.

This page is also available in

Dnia 24 marca 2022 r. Zgromadzenie Plenarne EKES-u przyjęło zmieniony regulamin wewnętrzny, który wszedł w życie 1 czerwca 2022 r. W dniu 28 stycznia 2021 r.

Zgromadzenie Plenarne EKES-u przyjęło zmieniony kodeks postępowania członków EKES-u, który zaczął obowiązywać 10 lutego 2021 r. [Komunikat prasowy].

Broszura pt. „Szacunek i godność w EKES-ie” zawiera praktyczny przewodnik po zasadach szacunku i etycznego zachowania w EKES-ie. Informuje też, jak unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do nękania, i z kim, oprócz Komisji Etyki, można się w razie potrzeby skontaktować.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC

See also