Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u.

This page is also available in

28 stycznia 2021 r. Zgromadzenie Plenarne EKES-u przyjęło zmieniony regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u. Nowe przepisy weszły w życie 10 lutego 2021 r.  Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Downloads

Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u. (Styczeń 2021 r.)

INFORMACJE OGÓLNE: Główne zmiany wprowadzone przez zmieniony kodeks postępowania

Implementing provisions of the rules of procedure (February 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC