Sekcia pre vonkajšie vzťahy

Rozširovanie/susedia EÚ

EHSV zohráva dôležitú úlohu v sieti kontaktov medzi občianskou spoločnosťou v EÚ a jej partnermi v kandidátskych krajinách, ako aj v susedných krajinách. Podporujeme aktívnu účasť občianskej spoločnosti v procese rozširovania a vykonávaní európskej susedskej politiky v krajinách, s ktorými EÚ susedí na východe a v krajinách južného Stredomoria.

S našimi partnermi zo Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska musíme zabezpečiť pravidelné monitorovanie fungovania Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Naša vonkajšia činnosť v Európe a v oblasti Stredozemného mora sa zameriava na štyri hlavné oblasti:

Ostatné oblasti sveta

Vzťahy EÚ s krajinami Latinskej Ameriky, Ázie a krajinami AKT (Afriky, Karibiku a Tichomoria) sa v priebehu rokov posilnili. Pokrývajú rôzne oblasti, ako sú politický dialóg, obchodovanie, spoluprácu v oblasti rozvoja a výskumu.

Zastupovaním organizovanej občianskej spoločnosti v Európskej únii sme sa aktívne zapojili – prostredníctvom našej sekcie pre vonkajšie vzťahy (REX) – do podpory hospodárskych, politických a sociálnych väzieb s týmito troma regiónmi.