Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT)

This page is also available in

Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) je zodpovedná za široký okruh otázok, ako napríklad spoločná poľnohospodárska politika (SPP), udržateľnosť potravín, ochrana životného prostredia, obehové hospodárstvo, realizácia cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a klimatické zmeny.

Kvalita ovzdušia, biodiverzita, odpadové hospodárstvo, rybolov, lesné hospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, bezpečnosť potravín, dobré životné podmienky zvierat či civilná ochrana, to sú len niektoré z konkrétnych tém, ktorými sa zaoberáme.

Okrem vypracúvania stanovísk organizuje sekcia početné vypočutia a konferencie s cieľom zhromaždiť názory občianskej spoločnosti. Má rozsiahlu sieť kontaktov v rámci inštitúcií EÚ, národných orgánov, ako aj medzi hospodárskymi a sociálnymi partnermi a MVO.

Sme presvedčení, že lepšia poľnohospodárska a environmentálna politika by mohla priniesť riešenia pre hospodársku krízu, ktorá tak veľmi poškodila európsky rast, zamestnanosť i kúpnu silu.

Musíme zachovať 40 miliónov pracovných miest v poľnohospodárskom sektore, chrániť naše lesy a vidiek a znížiť plytvanie potravinami, pretože tretina potravín, ktoré vyrobíme, momentálne končí v smetnom koši.

Vzhľadom na tento cieľ sa nedávne práce sekcie venovali praktickým otázkam, akými sú reforma SPP, vyvážený územný prístup, udržateľné potravinové systémy, vykonávanie Parížskej dohody o zmene klímy a prechod na udržateľnejšiu európsku budúcnosť.

Downloads

NAT work programme 2020-2023