Forretningsordenen og adfærdskodeksen for EØSU's medlemmer

Den 24. marts 2022 vedtog EØSU's plenarforsamling den reviderede forretningsorden, som trådte i kraft den 1. juni 2022.
Den 28. januar 2021 vedtog EØSU's plenarforsamling den reviderede adfærdskodeks for EØSU's medlemmer, som trådte i kraft den 10. februar 2021. [Pressemeddelelse]

Brochuren "Respekt og værdighed i EØSU" indeholder en praktisk vejledning om respektfuld og etisk adfærd i EØSU, om hvordan man undgår chikanesituationer og om, hvem man om nødvendigt kan henvende sig til, bl.a. et etisk udvalg.

 

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC