Jednací řád a kodex chování členů EHSV

This page is also available in

Dne 28. ledna 2021 přijalo plenární shromáždění EHSV revidovaný jednací řád a kodex chování členů EHSV. Nové předpisy vstoupily v platnost dne 10. února 2021. Podrobnější informace naleznete zde.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC