Jednací řád a kodex chování členů EHSV

Dne 24. března 2022 přijalo plenární shromáždění EHSV revidovaný jednací řád, který vstoupil v platnost dne 1. června 2022.

Dne 28. ledna 2021 přijalo plenární shromáždění EHSV revidovaný kodex chování členů EHSV, který vstoupil v platnost dne 10. února 2021. [tisková zpráva]

Příručka s názvem Úcta a důstojnost v EHSV přináší praktická doporučení týkající se ohleduplného a etického chování v EHSV a také toho, jak zabránit obtěžování a na koho se v případě potřeby obrátit (například na etický výbor).

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC