Jednací řád a kodex chování členů EHSV

This page is also available in

Dne 24. března 2022 přijalo plenární shromáždění EHSV revidovaný jednací řád, který vstoupil v platnost dne 1. června 2022.

Dne 28. ledna 2021 přijalo plenární shromáždění EHSV revidovaný kodex chování členů EHSV, který vstoupil v platnost dne 10. února 2021. [tisková zpráva]

Příručka s názvem Úcta a důstojnost v EHSV přináší praktická doporučení týkající se ohleduplného a etického chování v EHSV a také toho, jak zabránit obtěžování a na koho se v případě potřeby obrátit (například na etický výbor).

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC

See also