Združenie bývalých členov

This page is also available in

Členovia EHSV sa môžu po ukončení svojho funkčného obdobia stať členmi Združenia bývalých členov EHSV. Združeniu poskytuje administratívnu pomoc oddelenie pre organizačné záležitosti. Združenie usporadúva svoju výročnú schôdzu v priestoroch EHSV. V členskom štáte, ktorý predsedá EÚ, sa každoročne uskutočňuje prieskumná návšteva.

Predseda: Roger Briesch

Podpredseda/pokladník: Valerio Salvatore

Podpredseda: Henriks Danusēvičs

Protokol

Stiahnite si dokument Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Združením bývalých členov (EN/FR)

Rokovací poriadok

Stiahnite si Rokovací poriadok Združenia bývalých členov (EN/FR).

Podanie žiadosti

Formulár žiadosti o členstvo v Združení bývalých členov EHSV si môžete stiahnuť tu (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association