Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας Δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ

This page is also available in

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ ενέκρινε τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό της, καθώς και τον νέο Κώδικα δεοντολογίας των μελών της. Οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 10 Φεβρουαρίου 2021. Διαβάστε περισσότερα.

Downloads

Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας Δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ (Ιανουάριος 2021)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Οι κύριες αλλαγές του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας