EHSV stojí po boku Ukrajiny – solidárna a aktívna organizovaná občianska spoločnosť

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru odsudzujú neodôvodnenú a nevyprovokovanú inváziu Ruska na Ukrajinu, vyjadrujú solidaritu s ukrajinským ľudom a vyzývajú, aby EÚ aj členské štáty v tomto dramatickom období podnikli v duchu jednoty rozhodné kroky.

Na plenárnom zasadnutí 24. marca prijal EHSV uznesenie na tému Vojna na Ukrajine a jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky.

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)  Vojna na Ukrajine a jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky