Vaša Európa, váš názor

This page is also available in

Podujatie Vaša Európa, váš názor (YEYS) je každoročným podujatím mládeže organizovaným EHSV. Začalo sa v roku 2010 a jeho cieľom je spájať mladých ľudí s Európskou úniou. Každý rok cestujú žiaci vo veku 16 až 18 rokov zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín na dva dni do Bruselu, aby spoločne vypracovali uznesenia, ktoré sa následne postúpia inštitúciám EÚ. V týchto uzneseniach mladí ľudia formulujú svoje nápady, návrhy a nádeje do budúcnosti ako európski občania. Všetky stredné školy v Európe môžu prihlásiť troch študentov, ktorí sa na podujatí YEYS zúčastnia: budúci rok by to mohla byť Vaša škola!