Podpredseda EHSV pre komunikáciu

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
EESC Vice-President in charge of Communication Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Aurel Laurenţiu Plosceanu je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a jeho skupiny Zamestnávatelia od roku 2007. Pravidelne sa zapája do aktivít vo všetkých sekciách EHSV. Pred vymenovaním do funkcie podpredsedu pre komunikáciu pôsobil ako predseda sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC), predseda zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko (2020 – 2023) a predseda výboru pre audit (2015 – 2017).

Vo svojom rodnom Rumunsku je od roku 2016 podpredsedom Všeobecnej únie zástupcov priemyslu Rumunska (UGIR) a od roku 2007 predsedom Rumunského združenia podnikateľov v stavebníctve (ARACO), ktoré je členom Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC).

Okrem toho v minulosti zastával funkciu generálneho riaditeľa poisťovacej spoločnosti ABC Asigurari Reasigurari SA (2000 – 2007) a predsedal organizácii pôsobiacej v oblasti sociálnej ochrany pracovníkov v stavebníctve Casa Socială a Constructorilor (1999 – 2016). V rokoch 2007 až 2011 bol členom správnej rady Technickej univerzity stavebného inžinierstva v Bukurešti a členom Hospodárskej a sociálnej rady Rumunska, v rokoch 2005 až 2007 bol predsedom rumunského združenia MSP v poisťovníctve a od roku 2007 do roku 2013 spolupredsedom Združenia konfederácií rumunských zamestnávateľov.

Študoval na stavebnej fakulte Technickej univerzity v Bukurešti a magisterský titul v odbore podnikové hospodárstvo získal na Národnom inštitúte hospodárskeho rozvoja. Okrem toho študoval na Právnickej fakulte Univerzity Nicolae Titulesca v Bukurešti a ukončil postgraduálne štúdium na Národnej akadémii obrany.

Člen sekcií SOCREX.

Spravodajca stanovísk, okrem iného na tieto témy:

Downloads

Aurel Laurenţiu Plosceanu: EESC Vice-President for Communication - bio note (April 2023)
Statement at the round table discussion on the theme Future of the EU: Social, competitive and sustainable
Declaration of interests