Regoli ta’ Proċedura u Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-KESE

Fl-24 ta’ Marzu 2022, l-assemblea plenarja tal-KESE adottat ir-Regoli ta’ Proċedura riveduti li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2022.

Fit-28 ta’ Jannar 2021, l-assemblea plenarja tal-KESE adottat il-Kodiċi ta’ Kondotta rivedut għall-Membri tal-KESE, li daħal fis-seħħ fl-10 ta’ Frar 2021. [Stqarrija għall-Istampa]

Il-fuljett “Ir-rispett u d-dinjità fil-KESE” jipprovdi gwida prattika dwar l-imġiba ta’ rispett u etika fil-KESE, dwar kif jiġu evitati sitwazzjonijiet ta’ fastidju u dwar min għandu jiġi kkuntattjat jekk ikun hemm bżonn, inkluż il-Kumitat tal-Etika.

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC