Regoli ta’ Proċedura u Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-KESE

This page is also available in

Fl-24 ta’ Marzu 2022, l-assemblea plenarja tal-KESE adottat ir-Regoli ta’ Proċedura riveduti li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2022.

Fit-28 ta’ Jannar 2021, l-assemblea plenarja tal-KESE adottat il-Kodiċi ta’ Kondotta rivedut għall-Membri tal-KESE, li daħal fis-seħħ fl-10 ta’ Frar 2021. [Stqarrija għall-Istampa]

Il-fuljett “Ir-rispett u d-dinjità fil-KESE” jipprovdi gwida prattika dwar l-imġiba ta’ rispett u etika fil-KESE, dwar kif jiġu evitati sitwazzjonijiet ta’ fastidju u dwar min għandu jiġi kkuntattjat jekk ikun hemm bżonn, inkluż il-Kumitat tal-Etika.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC

See also