Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК

This page is also available in

На 28 януари 2021 г. Пленарната асамблея на ЕИСК прие преразгледаните Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК. Новите правила влязоха в сила на 10 февруари 2021 г. За повече информация.

Downloads

Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК (януари 2021 г.)

ПРЕГЛЕД : Основни промени, въведени с преразгледания Кодекс за поведение

Brochure: Respect and dignity at the EESC (other language versions to follow)