Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК

This page is also available in

На 28 януари 2021 г. Пленарната асамблея на ЕИСК прие преразгледаните Правилник за дейността и Кодекс за поведение на членовете на ЕИСК. Новите правила влязоха в сила на 10 февруари 2021 г. За повече информация.

Downloads

Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC