Poslovnik in kodeks ravnanja članov EESO

Plenarna skupščina EESO je 24. marca 2022 sprejela revidirani Poslovnik, ki je začel veljati 1. junija 2022.

28. januarja 2021 je plenarna skupščina EESO sprejela revidirani Kodeks ravnanja članov EESO, ki je začel veljati 10. februarja 2021. [Sporočilo za javnost – v angleščini].

Brošura Spoštovanje in dostojanstvo v EESO ponuja praktične nasvete o spoštljivem in etičnem vedenju v EESO ter o tem, kako se izogniti morebitnemu nadlegovanju in na koga se po potrebi obrniti (na primer na odbor za etiko).

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC