Kategória „Spotrebitelia a životné prostredie“

This page is also available in

Kategória Spotrebitelia a životné prostredie sa v súčasnosti skladá iba z členov výboru zo skupiny Rozmanitá Európa (skupina III), pričom väčšina z nich zastupuje spotrebiteľské a environmentálne organizácie alebo sú odborníkmi v týchto oblastiach. Väčšinou sú zároveň členmi sekcií INT, TEN, SOC alebo ECO.

Hlavným cieľom kategórie je diskutovať o návrhoch dokumentov pripravených Európskou komisiou a zabezpečiť, aby sa v celej práci EHSV zohľadňovali práva spotrebiteľov a ochrana životného prostredia. Táto kategória je fórom na výmenu názorov účastníkov na politiky vykonávané v krajinách, z ktorých pochádzajú.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Rozmanitá Európa.

Downloads

Article 54 Internal Rules