Kategória „Spotrebitelia a životné prostredie“

This page is also available in

Kategória „Spotrebitelia a životné prostredie“ sa v súčasnosti skladá z členov zo skupiny Rozmanitá Európa (skupina III), pričom väčšina z nich zastupuje spotrebiteľské a environmentálne organizácie alebo sú expertmi v týchto oblastiach.

Hlavným cieľom kategórie je diskutovať o dokumentoch predložených Európskou komisiou a zabezpečiť, aby sa v rámci celkovej práce EHSV zohľadnili práva spotrebiteľov a ochrana životného prostredia. Pre účastníkov je diskusným fórom o politikách realizovaných v ich krajinách.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Rozmanitá Európa. 

Downloads

Article 54 Internal Rules