Kategória Spotrebitelia a životné prostredie

Kategória Spotrebitelia a životné prostredie sa v súčasnosti skladá iba z členov výboru zo skupiny Organizácie občianskej spoločnosti (skupina III), pričom väčšina z nich zastupuje spotrebiteľské a environmentálne organizácie alebo sú odborníkmi v týchto oblastiach. Väčšinou sú zároveň členmi sekcií INT, TEN, SOC alebo ECO.

Hlavným cieľom kategórie je diskutovať o návrhoch dokumentov pripravených Európskou komisiou a zabezpečiť, aby sa v celej práci EHSV zohľadňovali práva spotrebiteľov a ochrana životného prostredia. Táto kategória je fórom na výmenu názorov účastníkov na politiky vykonávané v krajinách, z ktorých pochádzajú.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Organizácie občianskej spoločnosti.