You are here

Kategória „Spotrebitelia a životné prostredie“

Kategória „Spotrebitelia a životné prostredie“ sa v súčasnosti skladá z 22 členov, ktorí sú všetci zo skupiny Iné záujmy (skupina III), a väčšina z nich zastupuje spotrebiteľské a environmentálne organizácie alebo sú expertmi v týchto oblastiach.

Hlavným cieľom kategórie je diskutovať o dokumentoch predložených Európskou komisiou a zabezpečiť, aby sa v rámci celkovej práce EHSV zohľadnili práva spotrebiteľov a ochrana životného prostredia. Pre účastníkov je diskusným fórom o politikách realizovaných v ich krajinách.

V rámci kategórie boli vymenovaní dvaja hovorcovia, ktorými sú španielsky člen Bernardo Hernández Bataller, generálny tajomník Združenia užívateľov komunikačných služieb (Asociación de Usuarios de la Comunicación), ktorý má na starosti záležitosti týkajúce sa spotrebiteľov, a írsky člen Cillian Lohan, výkonný riaditeľ Nadácie pre zelenú ekonomiku (Green Ecoomy Foundation), ktorý sa venuje environmentálnym otázkam. Obaja sú členmi skupiny III.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Iné záujmy. Kategória nadviazala obzvlášť intenzívnu spoluprácu s kategóriou „Poľnohospodári“.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules