podpredseda pre rozpočet

EESC vice president in charge of budget - Krzysztof Pater

Krzysztof Pater je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) od roku 2006. V rokoch 2008 až 2010 bol predsedom sekcie pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO) a v rokoch 2010 – 2013 a 2018 – 2020 predsedom Strediska pre monitorovanie trhu práce (SMTP).

Vo svojom rodnom Poľsku zohrával významnú úlohu pri reforme dôchodkového systému koncom 90. rokov 20. storočia a pomohol formovať koncepciu kapitalizačných pilierov nového systému. Pracoval aj v novovytvorenom dôchodkovom sektore a neskôr pôsobil ako nezávislý poradca pre verejné, vedecké a súkromné inštitúcie a tiež ako vysokoškolský pedagóg.

V novembri 2001 bol vymenovaný za zástupcu štátneho tajomníka pre prácu a sociálnu politiku a v máji 2004 sa stal ministrom pre sociálnu politiku v poľskej vláde. Bol tiež stálym poradcom poľskej parlamentnej komisie pre sociálnu politiku (od januára 2006 do novembra 2015), ako aj poľskej parlamentnej komisie pre petície (od januára 2016).

Už viac ako 45 rokov je aktívnym členom Zväzu poľského skautingu (ZHP) a minulý rok sa stal jeho predsedom. V roku 2005 mu prezident Poľska udelil Zlatý kríž za zásluhy v oblasti vzdelávacej práce s deťmi a mladými ľuďmi.

Vyštudoval na Vysokej škole ekonomickej (SGH) vo Varšave.

Člen sekcií ECOREX.

Spravodajca stanovísk, okrem iného na tieto témy:

Downloads

Krzysztof PATER: Vice-President in charge of Budget - Mandate 2023-2025 - BIO
Speech Krzysztof Pater at inaugural session
Declaration of Interest - Krzysztof Pater