You are here

Cena pre občiansku spoločnosť

Ocenenie výnimočných iniciatív občianskej spoločnosti

Cieľom ceny EHSV pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje od roku 2006, je odmeniť organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov na všetkých úrovniach – európskej, národnej, regionálnej a miestnej – za dosiahnuté úspechy a iniciatívy, ktorými výrazne prispeli k propagácii európskej identity a integrácie.

Tieto dosiahnuté výsledky a iniciatívy musia byť tvorivé a inovačné a musia mať dlhodobý a kladný vplyv na to, ako Európu a integračný proces vníma verejnosť.

Konkrétnu tému každého ročníka ceny určuje predseda EHSV.

Cieľom výboru je prostredníctvom tohto ocenenia zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môžu organizácie občianskej spoločnosti, resp. jednotlivci podieľať na budovaní európskej identity a občianstva, a tak posilniť spoločné hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie.

Viac informácií o cene EHSV pre občiansku spoločnosť získate na adrese: Cena pre občiansku spoločnosť