Cena pre občiansku spoločnosť

This page is also available in

Ocenenie výnimočných iniciatív občianskej spoločnosti

Cieľom ceny EHSV pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje od roku 2006, je odmeniť organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov na všetkých úrovniach – európskej, národnej, regionálnej a miestnej – za dosiahnuté úspechy a iniciatívy, ktorými výrazne prispeli k propagácii európskej identity a integrácie.

Tieto dosiahnuté výsledky a iniciatívy musia byť tvorivé a inovačné a musia mať dlhodobý a kladný vplyv na to, ako Európu a integračný proces vníma verejnosť.

Konkrétnu tému každého ročníka ceny určuje predseda EHSV.

Cieľom výboru je prostredníctvom tohto ocenenia zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môžu organizácie občianskej spoločnosti, resp. jednotlivci podieľať na budovaní európskej identity a občianstva, a tak posilniť spoločné hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie.

Viac informácií o cene EHSV pre občiansku spoločnosť získate na adrese: Cena pre občiansku spoločnosť