Kategória „Doprava“

Doprava, prepájanie Európy.

Hlavným cieľom kategórie „Doprava“ je pôsobiť ako diskusné a vzdelávacie fórum pre všetkých členov EHSV, ktorí sa zaujímajú o otázky dopravy. Všetky zainteresované strany zapojené do dopravného reťazca sú prizývané, aby sa zúčastňovali na výmene skúseností s kolegami. Táto kategória tým prepožičiava diskusiám v rámci jednotlivých orgánov EHSV doplňujúci rozmer. Kategória „Doprava“ sa zvyčajne stretáva po každej schôdzi sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN) s cieľom preskúmať dosiahnutý pokrok a diskutovať o všetkých zásadných spisoch, ktoré boli predložené na prerokovanie v sekcii. Táto kategória okrem toho organizuje tri mimoriadne schôdze za rok, ktoré sa zameriavajú na konkrétne témy. Jej členovia sú okrem toho každodenne informovaní o vývoji a otázkach v EÚ v oblasti dopravy. Členovia majú taktiež možnosť zúčastňovať sa na konkrétnych študijných cestách.