EESK Reglaments un EESK locekļu rīcības kodekss

This page is also available in

EESK pilnsapulce 2021. gada 28. janvārī pieņēma pārskatītu Reglamentu un EESK locekļu rīcības kodeksu. Jaunie noteikumi stājās spēkā 2021. gada 10. februārī. Plašāka informācija — šeit.

Downloads

EESK Reglaments un EESK locekļu rīcības kodekss (2021. gada janvāris)

PĀRSKATS: Būtiskākās izmaiņas, kas ieviestas ar pārskatīto Rīcības kodeksu

Implementing provisions of the rules of procedure (February 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC