Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT)

This page is also available in

Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT) sa zameriava na rôznorodé oblasti politiky, ktoré súvisia s priemyslom, hospodárskou súťažou, službami, malými a strednými podnikmi (MSP) a podnikmi sociálneho hospodárstva. Okrem toho prerokúva a prijíma stanoviská o výskume a inovácii, ochrane spotrebiteľa, nových hospodárskych trendoch, akým je kolaboratívne hospodárstvo, a o politike jednotného trhu vo všeobecnosti.

Otázky, ktoré sú pre jednotný trh obzvlášť dôležité, sú predmetom verejných vypočutí, ktoré sekcia organizuje, aby spoznala názory čo najširšieho spektra organizácií občianskej spoločnosti. Od roku 1999 je tiež organizátorom jedného z hlavných podujatí výboru, ktoré nesie názov Európsky deň spotrebiteľov.

V rámci sekcie pôsobí aj Stredisko pre monitorovanie jednotného trhu (SMJT), ktoré sleduje vývoj na jednotnom trhu a navrhuje spôsoby, ako odstrániť prekážky alebo dosiahnuť zlepšenia. Dočasná študijná skupina Podniky sociálneho hospodárstva, ktorá je takisto súčasťou sekcie, koordinuje postoje výboru v súvislosti s týmto hospodárskym sektorom narastajúceho významu.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 - Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence