Sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX)

This page is also available in

Jednou z hlavných činností sekcie pre vonkajšie vzťahy (REX) je monitorovanie vonkajších činností EÚ prostredníctvom dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti v krajinách mimo EÚ a regiónoch, s ktorými udržiava EÚ formálne vzťahy, najmä v kandidátskych krajinách a susedných krajinách EÚ. Sekcia aktívne sleduje obchodnú politiku a rozvojovú politiku EÚ.

Vonkajšie vzťahy EHSV sa uskutočňujú prevažne na základe mandátu vyplývajúceho z medzinárodných dohôd, ktoré EÚ podpísala s tretími krajinami, alebo z rozhodnutí prijatých na summitoch najvyšších predstaviteľov štátov. Sekcia REX spolupracuje s krajinami AKT, latinskoamerickými krajinami a karibskými krajinami, USA, Kanadou, euro-stredozemskými partnerskými krajinami, Ukrajinou, Gruzínskom, Moldavskom, Tureckom, krajinami západného Balkánu, Ruskom, Čínou, Japonskom a Kóreou.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2018-2020 term

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023

Update of the work programme 2022