You are here

Press releases

Displaying 1 - 10 of 259

Pages

18/07/2019
Reference number: 
35/2019

The 18 July plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels played host to Finland's Minister of Social Affairs and Health, who presented the programme of the Finnish EU presidency. This includes a special focus on sustainability and the wellbeing of citizens. Minister Pekonen also listed enhancing the rule of law and EU values among its other priorities. 

08/07/2019
Reference number: 
34/2019

Corporate taxes could the the most harmful form of taxation to economic growth. Contrary to public perception, there has been no reduction in corporate tax revenues in relation to GDP in the last 40 years. Countries that have reduced their corporate tax rates in recent years have seen increases in investment in the following years. There is no race to the bottom, rather to a middle range of some 20% corporate tax rate and revenues are stable or even increasing.

11/06/2019
Reference number: 
29/2019

Podľa novej štúdie, ktorú dal vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor, vytvárajú cezhraničné služby nové pracovné miesta a hospodársky rast. Majú pozitívny vplyv na všetky krajiny EÚ aj na rôzne typy pracovných miest, náročné na pracovnú silu i na vedomosti. Štúdia dokazuje, že pre hospodárstvo EÚ je prospešné nezavádzať prísnejšiu reguláciu na vnútornom trhu s cezhraničnými službami Znížením podielu cezhraničných služieb o 1 % by hospodárstvo EÚ prišlo približne o 8 miliárd EUR.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Reference number: 
28/2019

Prihlášky na rok 2019 možno už zasielať

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve. Ocenia sa ňou inovatívne iniciatívy a projekty, ktorých zámerom je bojovať za rovnaké príležitosti žien a mužov a rovnaké zaobchádzanie s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života.

24/05/2019
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.

20/05/2019
Reference number: 
24/2019

On 10 May, candidates from the main parties running for the European Parliament (EP) elections took part in a round table debate organised by the European Economic and Social Committee (EESC) in Madrid. They were in favour of initiating a reform of the EU institutions with the aim, amongst other things, of enabling organised civil society to play a greater role in the building of Europe.

Pages