Reglement van orde en gedragscode voor de leden van het EESC

This page is also available in

Op 28 januari 2021 heeft de voltallige vergadering van het EESC het herziene reglement van orde en de herziene gedragscode voor de leden van het EESC goedgekeurd. De nieuwe regels zijn op 10 februari 2021 in werking getreden. Lees verder.

Downloads

Reglement van orde en gedragscode voor de leden van het EESC + Uitvoeringsbepalingen (2021)

OVERZICHT: Belangrijkste wijzigingen die zijn ingevoerd door de herziene gedragscode

Brochure: Respect and dignity at the EESC