Skupina Zamestnávatelia (skupina I)

This page is also available in

Skupina Zamestnávatelia (skupina I) združuje podnikateľov a zástupcov združení podnikateľov pôsobiacich v priemysle, obchode, službách a poľnohospodárstve v členských štátoch EÚ. Členovia skupiny aktívne pôsobia v podnikateľskej sfére a sú v kontakte s realitou každodenného života. Sú skutočne oddaní tomu, aby sa ich vlastná skúsenosť zúročila v európskom projekte.

Skupina propaguje európsku integráciu prostredníctvom podpory rozvoja podnikov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji prosperujúcej spoločnosti a pri tvorbe pracovných miest.

V tomto ekonomicky zložitom období je EHSV jedinou európskou inštitúciou spájajúcou podnikateľov a osoby, ktoré sa v plnej miere zúčastňujú na hospodárskom a sociálnom živote vo svojej domovskej krajine. Vďaka tejto skupine je počuť hlas podnikov na európskej úrovni.

Úzko spolupracuje s piatimi hlavnými podnikateľskými organizáciami – BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce a UEAPME. Mnohí z jej vlastných členov sú aj členmi týchto organizácií.

See also