Kategória Sociálne hospodárstvo

Kategória Sociálne hospodárstvo je zložená z členov výboru zo skupiny Organizácie občianskej spoločnosti a skupiny Zamestnávatelia. Zastupuje družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie a sociálne podniky.

Jej cieľom je propagovať a obhajovať záujmy sociálneho hospodárstva vo vzťahu k čo najpočetnejšiemu publiku. Snaží sa o získanie uznania za podstatný príspevok tohto odvetvia k sociálno-ekonomickému rozvoju Európy a k úspechu európskej integrácie. Navyše opakovane preukázala svoju užitočnosť ako platforma, ktorá uľahčuje partnerské učenie, výmenu osvedčených postupov a intenzívnu spoluprácu s európskymi inštitúciami a rôznymi organizáciami občianskej spoločnosti. Počas svojej dlhoročnej práce táto kategória vždy nabádala k zohľadňovaniu sociálneho hospodárstva v stanoviskách EHSV a pri rôznych činnostiach a zasadila sa za to, aby EHSV zadal vypracovanie viacerých štúdií o tomto odvetví.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Organizácie občianskej spoločnosti.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration