Kategória „Sociálne hospodárstvo“

This page is also available in

Kategória „Sociálne hospodárstvo“ je zložená z členov zo skupiny Rozmanitá Európa a zo skupiny Zamestnávatelia. Táto kategória zastupuje družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie a sociálne mimovládne organizácie.

Sektor sociálneho hospodárstva zahŕňa širokú škálu pojmov používaných v jednotlivých členských štátoch, ako napr. „solidárne hospodárstvo“ a „tretí sektor“. Pre všetky podniky sociálneho hospodárstva sú príznačné spoločné hodnoty ako solidarita, sociálna súdržnosť, prednosť jedinca pred kapitálom, sociálna zodpovednosť, demokratický manažment a skutočnosť, že ich hybnou silou nie je zisk, a že akýkoľvek zisk je opätovne investovaný do podniku a spoločnosti.

Sociálne hospodárstvo je teda odlišný spôsob podnikania, ktorý neustále spája všeobecný záujem, ekonomickú výkonnosť, sociálne aspekty a demokratické fungovanie, a pritom predstavuje desať percent všetkých európskych podnikov, teda ide o dva milióny podnikov, a šesť percent zamestnanosti EÚ. Sociálne hospodárstvo ako také je kľúčovým prvkom európskeho sociálno-ekonomického modelu.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Rozmanitá Európa.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration