Poslovnik i Kodeks ponašanja članova EGSO-a.

Dana 24. ožujka 2022. Plenarna skupština EGSO-a usvojila je revidirani Poslovnik koji je stupio na snagu 1. lipnja 2022.

Dana 28. siječnja 2021. Plenarna skupština EGSO-a usvojila je revidirani Kodeks ponašanja članova EGSO-a, koji je stupio na snagu 10. veljače 2021. [Priopćenje za medije]

Brošura pod nazivom „Poštovanje i dostojanstvo u EGSO-u” sadržava praktični vodič o etičkom ponašanju i uzajamnom poštovanju u EGSO-u, o tome kako izbjeći uznemiravanje i kome se po potrebi obratiti, uključujući Etičko povjerenstvo.

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC