Darbo tvarkos taisyklės ir EESRK narių elgesio kodeksas

2022 m. kovo 24 d. EESRK plenarinė asamblėja priėmė persvarstytas Darbo tvarkos taisykles, kurios įsigaliojo 2022 m. birželio 1 d.

2021 m. sausio 28 d. EESRK plenarinė asamblėja priėmė persvarstytą EESRK narių elgesio kodeksą, kuris įsigaliojo 2021 m. vasario 10 d. [Pranešimas spaudai].

Brošiūroje „Pagarba ir orumas EESRK“ pateikiama praktinių patarimų dėl pagarbaus ir etiško elgesio EESRK, apie tai, kaip išvengti priekabiavimo situacijų ir kur kreiptis prireikus (įskaitant Etikos komitetą).

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC