JEDNOTNÝ TRH

This page is also available in

Jednotný trh je možno jedným z najväčších úspechov EÚ, stále však naráža na určité prekážky. Od jeho spustenia v roku 1992 sa EHSV neúnavne podieľal na úsilí dosiahnuť, aby jednotný trh plne fungoval v prospech všetkých občanov EÚ.

Jednotný trh poskytuje niekoľko najhmatateľnejších výhod spoločného európskeho projektu a vytvorením bezbariérového cezhraničného trhu online pomáha obnoviť dôveru občanov v EÚ.