Rialacha Nós Imeachta agus Cód Iompair Chomhaltaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

An 24 Márta 2022, ghlac Tionól Iomlánach CESE an leagan leasaithe de na Rialacha Nós Imeachta a tháinig i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2022.

An 28 Eanáir 2021, ghlac Tionól Iomlánach CESE an leagan leasaithe de Chód Iompair Chomhaltaí CESE a tháinig i bhfeidhm an 10 Feabhra 2021. [Preaseisiúint].

Sa bhróisiúr dar teideal ‘Urraim agus dínit in CESE’ tugtar treoir phraiticiúil faoin rud is iompar measúil agus eiticiúil ann in CESE, faoi conas ciapadh a sheachaint agus faoi na pointí teagmhála atá ar fáil le dul chun cainte leo, an Coiste Eitice san áireamh.

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC