Kategória Poľnohospodári

Členmi kategórie Poľnohospodári v súčasnosti členovia výboru zo skupiny Organizácie občianskej spoločnosti a skupiny Zamestnávatelia. Sú predstaviteľmi poľného a lesného hospodárstva a agropotravinárstva.

hlavnou úlohou tejto kategórie je zapájať sa do rozsiahlej otvorenej diskusie o postavení a politickej línii odvetví prvovýroby v Európskej únii. Mnohí jej členovia sú zástupcami organizácií poľnohospodárov a vlastníkov lesov. Snažia sa poskytovať a vymieňať si aktuálne informácie o svojich konkrétnych sektoroch v domovských krajinách, ako aj zdôrazňovať a skúmať rôzne podmienky, ktoré v nich existujú.

Kategória taktiež vypracúva pozície ku kľúčovým cieľom politiky EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, najmä so zreteľom na reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Veľký dôraz kladie na spoluprácu medzi sektorovými organizáciami v samotnom výbore a usiluje sa o zintenzívnenie spolupráce medzi skupinami výboru. Taktiež sa domnieva, že je dôležité zlepšovať koordináciu medzi organizáciami na úrovni EÚ a inštitúciami EÚ.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Organizácie občianskej spoločnosti.