Stredisko pre monitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu (SMDTJT)

Stredisko pre monitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu (SMDTJT) bolo vytvorené s cieľom poskytnúť EHSV pružnú horizontálnu štruktúru, ktorá mu umožní:

  • analyzovať, ako funguje digitálny jednotný trh,
  • identifikovať problémy a prekážky,
  • navrhnúť riešenia.

Stredisko sa zameriava na rozvoj digitálneho jednotného trhu EÚ a zaoberá sa činnosťami EHSV v oblasti umelej inteligencie a digitálnej agendy.

Očakáva sa, že ako novovytvorený orgán bude využívať nové a inovatívne pracovné metódy.

Downloads

DSMO Work programme 2023-2025
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market
Digital Transition and Single Market Observatory activities roadmap for 2024 focus on general-purpose AI.