Kontaktná skupina

This page is also available in

Kontaktná skupina bola založená v roku 2004 s cieľom poskytnúť rámec pre politický dialóg a spoluprácu EHSV s európskymi organizáciami a sieťami, s ktorými je skupina v kontakte, ako aj s ostatnými inštitúciami EÚ o prierezových otázkach spoločného záujmu.

Skupina poskytuje jedinečné prepojenie medzi organizáciami občianskej spoločnosti a európskymi inštitúciami, a tým umožňuje občiansky dialóg a podporuje participatívnu demokraciu. Je to kanál, prostredníctvom ktorého môže občianska spoločnosť diskutovať o agende EÚ, ako aj o rozhodovacích procesoch a ovplyvňovať ich (v súlade s článkom 11 ZEÚ).

Kontaktná skupina sa podieľa na organizovaní spoločných iniciatív a podujatí, ako aj vypočutí, konferencií a seminárov o témach spoločného záujmu. Jej najdôležitejším výročným podujatím sú Dni občianskej spoločnosti, ktoré organizuje spoločne s EHSV.

Downloads

EESC Liaison Group – Promoting civil dialogue and participatory democracy