Kodukord ja EMSK liikmete käitumisjuhend

24. märtsil 2022 võttis komitee täiskogu vastu muudetud kodukorra, mis jõustus 1. juunil 2022.

28. jaanuaril 2021 võttis komitee täiskogu vastu komitee liikmete käitumisjuhendi muudetud versiooni, mis jõustus 10. veebruaril 2021. [Pressiteade].

Brošüür „Väärikuse austamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees“ annab praktilise juhendi lugupidava ja eetilise käitumise kohta komitees, selle kohta, kuidas vältida ahistamist ja kellega vajaduse korral ühendust võtta (nt eetikakomitee).

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC