Kodukord ja EMSK liikmete käitumisjuhend

This page is also available in

28. jaanuaril 2021 võttis komitee täiskogu vastu läbivaadatud kodukorra ja komitee liikmete käitumisjuhendi. Uued eeskirjad jõustusid 10. veebruaril 2021. Lisateave.

Downloads

Kodukord ja EMSK liikmete käitumisjuhend + Kodukorra Rakenduseeskiri (2021)

ÜLEVAADE: Muudetud käitumisjuhendiga tehtud peamised muudatused

Brochure: Respect and dignity at the EESC