Kodukord ja EMSK liikmete käitumisjuhend

This page is also available in

24. märtsil 2022 võttis komitee täiskogu vastu muudetud kodukorra, mis jõustus 1. juunil 2022.

28. jaanuaril 2021 võttis komitee täiskogu vastu komitee liikmete käitumisjuhendi muudetud versiooni, mis jõustus 10. veebruaril 2021. [Pressiteade].

Brošüür „Väärikuse austamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees“ annab praktilise juhendi lugupidava ja eetilise käitumise kohta komitees, selle kohta, kuidas vältida ahistamist ja kellega vajaduse korral ühendust võtta (nt eetikakomitee).

Downloads

REGLAMENTO INTERNO Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (MAYO DE 2022)

Overview: Major changes introduced by the revised Rules of Procedure

Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)

Brochure: Respect and dignity at the EESC

See also