Työjärjestys ja ETSK:n jäsenten käytännesäännöt

This page is also available in

ETSK:n täysistunto hyväksyi 28. tammikuuta 2021 tarkistetun työjärjestyksen ja ETSK:n jäsenten käytännesäännöt. Uudet säännöt tulivat voimaan 10. helmikuuta 2021. Lue lisää.

Downloads

Työjärjestys ja ETSK:n jäsenten käytännesäännöt + Täytäntöönpanomääräykset (2021)

YLEISKATSAUS: Tarkistettujen käytännesääntöjen mukanaan tuomat tärkeimmät muutokset

Brochure: Respect and dignity at the EESC