TARBIJAD

This page is also available in

Tänu ühtsele turule on ELi tarbijatel ja ettevõtjatel tänapäeval palju lihtsam osta ja müüa tooteid ja teenuseid piiriüleselt nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda. Ent see eeldab usaldust turu, sihipäraste õigusaktide ja tõhusa jõustamise vastu. 

Komitee tegutseb selle nimel, et tagada tarbijatele vajalikud õigused ja asjakohane kaitse. Samuti tegeleb komitee ebaausate ja ebaseaduslike kaubandustavade tuvastamisega ja nendevastase võitlusega. Lisaks edendab komitee säästvaid tarbimis- ja tootmisviise.

Komitee iga-aastane suurüritus Euroopa tarbijapäev, mida korraldatakse alates 1999. aastast, on just see üritus, mis toob kokku tarbijad, et mõjutada ELi tasandi arutelu.