Välissuhete sektsioon (REX)

This page is also available in

Välissuhete sektsiooni (REX) põhitegevus hõlmab Euroopa Liidu välistegevuse jälgimist, pidades dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonidega ELi mittekuuluvates riikides ja piirkondades, millega ELil on ametlikud suhted, eelkõige kandidaatriikides ja ELi naabruskonnas. Sektsioon jälgib aktiivselt ELi kaubandus- ja arengupoliitikat.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhteid viiakse ellu peamiselt vastusena volitustele, mis on saadud rahvusvaheliste lepingute kaudu, mille EL on sõlminud kolmandate riikidega, või riigipeade tippkohtumistel võetud otsustega. REXi sektsioon töötab järgmiste riikidega: Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riigid, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riigid, USA, Kanada, Euroopa – Vahemere piirkonna partnerid, Ukraina, Gruusia, Moldova, Türgi, Lääne-Balkani riigid, Venemaa, Hiina, Jaapan ja Korea.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023