Välissuhete sektsioon (REX)

This page is also available in

Välissuhete sektsiooni (REX) põhitegevus hõlmab Euroopa Liidu välistegevuse jälgimist, pidades dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonidega ELi mittekuuluvates riikides ja piirkondades, millega ELil on ametlikud suhted, eelkõige kandidaatriikides ja ELi naabruskonnas. Sektsioon jälgib aktiivselt ELi kaubandus- ja arengupoliitikat.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhteid viiakse ellu peamiselt vastusena volitustele, mis on saadud rahvusvaheliste lepingute kaudu, mille EL on sõlminud kolmandate riikidega, või riigipeade tippkohtumistel võetud otsustega. REXi sektsioon töötab järgmiste riikidega: Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riigid, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riigid, USA, Kanada, Euroopa – Vahemere piirkonna partnerid, Ukraina, Gruusia, Moldova, Türgi, Lääne-Balkani riigid, Venemaa, Hiina, Jaapan ja Korea.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2013-2015 term

Work programme of the External Relations Section for the October 2015 - April 2018 term of office