Töötajate rühm (II rühm)

Töötajate rühm (II rühm) koosneb liikmesriikide ametiühingute, keskliitude ja erialaliitude esindajatest. Selle liikmed esindavad enam kui 80 ametiühinguorganisatsiooni, millest suur osa on seotud Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) või selle erialaliitudega.

Kuigi Euroopa sotsiaalmudel on eeskujuks suuremale osale maailmast, kannatab ikka veel liiga palju inimesi vaesuse, diskrimineerimise, puuduva hariduse või muude ebasoodsate tingimuste tõttu raskuste või ühiskonnast tõrjutuse all.

II rühma peamised prioriteedid on alati olnud täielik tööhõive, Euroopa töötajate elu- ja töötingimuste parandamine ja kõigi ELi kodanike ning samuti teiste mandrite töötajate ja nende perede heaolu.

Rühm on kindlalt pühendunud ELi laienemisele ja tugevdamisele jõukuse, vabaduse ja demokraatia, vastastikuse toetuse, solidaarsuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse alana ning rühma eesmärk on tagada töötajate tegelik osalemine Euroopa poliitika kujundamisel.

TÖÖTAJATE RÜHMA PRIORITEEDID