Sektsioonid ja muud tööorganid

This page is also available in

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on kuus sektsiooni, kes keskenduvad ELi kodanike jaoks olulistele tegevusvaldkondadele, mis hõlmavad näiteks sotsiaal- ja majandusküsimusi, energeetikat, keskkonda, välissuhteid ja siseturgu. Sõltuvalt oma eksperditeadmistest osalevad liikmed ühe või mitme sektsiooni töös. Sektsioonides toimub suurem osa ettevalmistustööst arvamuste koostamisel. Komiteel on ka tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI), kes aitab ELi tööstusel globaliseerumise mõjusid ennetada ja nendega kohaneda.

Komitee sektsioonid/komisjon:

Komiteel on samuti kolm vaatlusrühmaühtse turu, tööturu ja kestliku arengu vaatlusrühm ja lisaks veel Euroopa poolaasta rühm ning põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rühm.

Loodud on kontaktrühm, et suhelda Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja võrgustikega ning jälgida ühiseid algatusi.