Finantsteenused ja kapitaliturud

EL reageeris 2008. aastal puhkenud majandus- ja finantskriisile, käivitades mitu reformi, et tagada finantsturgude stabiilsus ja parandada järelevalvet finantsturgude üle. Töökohtade loomise, majanduskasvu ja investeeringute edendamine on Euroopa Liidu üks peaeesmärk. Seetõttu on hädavajalik luua ELi finantssüsteemile kindel alus, mis soodustab majanduskasvu, töökohtade loomist ja investeerimist. Finantssektoril tuleb täita oma reaalmajanduse rahastamise ülesannet.

Oluline algatus kõnealuse eesmärgi saavutamiseks on luua kapitaliturgude liit, mille eesmärk on tagada hästi reguleeritud, stabiilsed, tõhusad ja ülemaailmselt konkurentsivõimelised finantsturud ettevõtjate ja tarbijate huvides. Samuti on oluline viia lõpule pangandusliidu loomine, mis on osa majandus- ja rahaliidu süvendamise protsessist, et tugevdada ELi vastupanuvõimet kriisidele ja kaitsta hoiustajaid.

Komitee seisukoht finantsteenuste ja kapitaliturgude kohta

Komitee peab ühtset, terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi finantssektori reguleerimisel oluliseks, et luua võrdsemad konkurentsitingimused nii finantsasutuste kui ka liikmesriikide seas ning vähendada riske finantssektoris. Reformimeetmed peavad aitama kaasa Euroopa pankade ja teiste finantsteenuste pakkujate usaldatavus- ja kriisilahenduse raamistiku tugevdamisele. Senisest suurem riskijagamine pangandusliidus peab käima käsikäes riskide veelgi ulatuslikuma vähendamisega. Komitee on veendunud, et kapitaliturgude liidu loomine võib aidata tõhusalt kaasa tugevale ja stabiilsele majanduse elavdamisele senisest ühtsemas regulatiivses keskkonnas.