Tööandjate rühm (I rühm)

This page is also available in

Tööandjate rühm (I rühm) ühendab ELi liikmesriikide ettevõtjaid ja ettevõtjate ühenduste esindajaid, kes tegutsevad tööstus-, kaubandus-, teenuste ja põllumajandussektoris. Rühma liikmed tegutsevad aktiivselt ettevõtluses ning on kursis igapäevase tegelikkusega. Nad on tõepoolest pühendunud oma kogemuste kasutamisele Euroopa projekti edendamiseks.

Rühm edendab Euroopa integratsiooni, toetades ettevõtjate arengut, sest neil on keskne roll heaoluühiskonna edendamisel ja töökohtade loomisel.

Praegusel majanduslikult keerulisel ajal on komitee ainus Euroopa institutsioon, mis toob kokku ettevõtjad ja inimesed, kes osalevad täiel rinnal oma koduriigi majanduslikus ja ühiskondlikus elus. Me teeme ettevõtjate hääle Euroopa tasandil kuuldavaks.

Tööandjate rühm teeb tihedat koostööd Euroopa viie peamise majandusorganisatsiooniga: BusinessEurope, CEEP, Eurochambres, EuroCommerce ja UEAPME. Nende organisatsioonide ridadesse kuulub ka palju I rühma liikmeid.

See also

Downloads

EESC employers call for an open, united and strong EU

What kind of business environment do we need?