Ettevõtlus

Ettevõtlus selle kõigis vormides on väga oluline majanduskasvu, innovatsiooni, töökohtade ja sotsiaalse kaasatuse tagamiseks.

Eeskätt VKEdel on Euroopa majanduses suur tähtsus. Seepärast on komitee alati rõhutanud VKEde tähtsust ja vajadust soodustada nende arengut. Viimastel aastatel on komiteel olnud ELi tasandil võtmeroll sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalmajanduse edendamisel. Komitee tegevuskavas on olulisel kohal ka uued majandusmudelid ning selles valdkonnas on käivitatud mitu algatust.