ELi maheauhinnad

ELi maheauhindu annavad ühiselt välja Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa põllumajandusettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioonid (COPA-COGECA) ja organisatsioon IFOAM Organics Europe. Nende auhindade eesmärk on tunnustada tipptasemel tootjaid kogu mahepõllumajandusliku väärtusahela ulatuses, premeerida ELi mahetootmise parimaid ja innovatiivsemaid osalejaid.

Need auhinnad on esimesed ELi-ülesed maheauhinnad ja nende eesmärk on järgida komisjoni 25. märtsil 2021 vastu võetud mahetootmise arendamise tegevuskava eesmärke. Tegevuskavas lähtutakse seisukohast, et mahetootmise stimuleerimiseks peaks suurenema tarbijate nõudlus mahetoodete järele. See nõuab muu hulgas üldsuse suuremat teadlikkust mahetootmise eripärast ja eelistest. Seepärast nähakse tegevuskavas ette iga-aastane auhindade jagamine, millega tunnustatakse väljapaistvaid saavutusi mahepõllumajanduse väärtusahelas. Need auhinnad antakse esimest korda välja 2022. aastal.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on juba aastaid näidanud teed kestlikuma ja terviklikuma toidupoliitika suunas ELis. Septembris 2021 vastu võetud mahetootmise arendamise tegevuskava teemalises arvamuses tunnistab komitee mahepõllumajanduse rolli Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel ning leiab, et mahetootmise arendamise tegevuskava on kindel alus mahepõllumajandussektori jätkusuutlikuks arendamiseks. Lisaks märgib komitee, et tarbijaid tuleks teavitada mahepõllumajanduslike toodete eelistest ja probleemidest, võttes selleks asjakohaseid teadlikkuse suurendamise meetmeid. Seetõttu soovib komitee osaleda mahetootmisalase teadlikkuse suurendamise üritustel, näiteks iga-aastasel ELi mahepäeval ja auhindade andmisel mahetoiduahela kõigis sektorites.

Komitee kutsuti osalema 23. septembril 2021 toimunud ELi esimese mahepäeva ametlikul tähistamisel, millest võttis osa ka volinik Janusz Wojciechowski. Komitee osaleb kaaskorraldajana ELi maheauhindade väljaandmises, olles vastutav kolme auhinna eest.

ELi maheauhinnad jagunevad seitsmesse kategooriasse ja kokku antakse välja kaheksa auhinda. Nendega tunnustatakse kogu mahepõllumajanduslikus väärtusahelas osalejaid, kes on töötanud välja suurepärase, uuendusliku, kestliku ja inspireeriva projekti, mis annab tõelise lisaväärtuse mahepõllumajanduslikule tootmisele ja tarbimisele.


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Oliver Röpke:

Nõudlus mahetoidu järele kasvab kiiresti. Tarbijad tahavad süüa paremat ja tervislikumat toitu, mis on hea meie kehale ja meie planeedile. Kuid valikuvõimalused on erinevad, sest mahepõllumajanduslik toit ei ole kõigile kättesaadav. ELi maheauhindadega tunnustatakse nende innovatsiooni, kirge ja pühendumust, kes tõeliselt edendavad mahetoitu ja -tootmist ELis ning toovad selle igapäevatarbijale lähemale.


Lisateavet leiate ELi maheauhindade veebisaidilt ja sotsiaalmeediast teemaviitega #EUOrganic.