Põllumajandus, maaelu areng ja kalandus

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on väga oluline ELi poliitikavaldkond, millega tagatakse 500 miljonile ELi elanikule jätkusuutlikult ja taskukohase hinnaga ohutu ja kvaliteetne toit, kindlustatakse 11 miljonile ELi põllumajandustootjatele mõistlik sissetulek ning millel on otsustav tähtsus Euroopa maapiirkondade sotsiaalses, keskkonnaalases ja majanduslikus arengus.

ÜPP on viimase 60 aasta jooksul Euroopat ja ELi elanikke hästi teeninud. Ent pärast ÜPP loomist 1962. aastal on maailm siiski palju muutunud. Kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse kadu, mulla degradeerumine, veenappus, rahvastikukadu maapiirkondades ja põlvkondade vahetumise takistused on praegu Euroopa põllumajanduse peamiste proovikivide hulgas.

Põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni (NAT) kaudu tegutseme kestliku põllumajanduse ja tasakaalustatud territoriaalse arengu edendamiseks Euroopas.

Tegutseme aktiivselt eeskätt tõhusamate poliitikameetmete ja lahendusvõimaluste väljapakkumisel keskkonnakaitse huvides ja loodusvarade tõhusamaks kasutamiseks põllumajanduses, töökohtade loomiseks maapiirkondades, elukestva kutseõppe pakkumiseks, väikepõllumajandustootjate, naiste ja noorte toetamiseks, kindla maavalduse ning kvaliteetse ja ohutu toiduga varustatuse tagamiseks. Samuti oleme nõudnud ELi kõigi osade tasakaalustatumat arengut, et linnastumisprotsessi kiirenemist Euroopas arvestades suurendada maapiirkondade atraktiivsust.