Poliitikavaldkonnad

This page is also available in

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegutseb paljudes eri valdkondades alates sotsiaalküsimustest kuni majandus- ja rahapoliitika, energeetika ja jätkusuutlikkuseni. Valdkonnad, milles komiteega konsulteerimine on kohustuslik, on määratud aluslepingutes.

Osas „Tähelepanu all“ esitletakse konkreetseid teemasid ja algatusi, millega komitee parajasti tegeleb. Praegu hõlmab see järgmisi teemasid: