Endiste liikmete ühendus

This page is also available in

Oma ametiaja lõppedes võivad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed liituda komitee endiste liikmete ühendusega. Registriosakond pakub ühendusele haldusalast tuge. Ühenduse iga-aastane üldkoosolek korraldatakse komitee ruumides. Igal aastal toimub teabekogumisvisiit ELi eesistujaks olevasse liikmesriiki.

Esimees: Roger Briesch

Aseesimees/laekur: Valerio Salvatore

Aseesimees: Henriks Danusēvičs

Protokoll

Laadige alla „Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning endiste liikmete ühenduse koostööleping“ (EN/FR)

Kodukord

Laadige alla endiste liikmete ühenduse kodukord (EN/FR)

Registreerimine

Siit leiate registreerimisvormi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endiste liikmete ühendusega liitumiseks (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association